กระบี่  กระบอง

                     สำนักหลวงรักษ์

                      ศิษย์หลวงรักษ์
   
                        กตัญญูรักษ์ 

                     ศิษย์กตัญญูรักษ์  

              โรงเรีนรธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   
 คณะ  ร่วมหมู่พ้อง                 สามัคคี

                                                                                             ศิษย์    รุ่นต่อรุ่นมี                  ต่อไม้

                                                                                             กตัญญู  ต่อครูพลี                  พร้อมกาย  จิตนอ

                                                                                              รักษ์     ชื่คงมั่นไว้                 มิ่งน้อม บรรพชน  
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE